این جلسه در خلال مراسم افتتاح کارگاه آموزشی آسانسور دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی ، با حضور مدعوینی از وزارت صنعت معدن و تجارت استان تهران، نمایندگان سازمان بازرسی کشور و شرکت بیمه معلم برگزار شد.
نوشته جلسه مشترک سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و دانشگاه فنی و حرفه*ای انقلاب اسلامی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...