با سلام و احترام پیش بینی وجه التزام قطع برق،گاز و خدمات مخابرات به دلیل کمبود های مقطعی و نحوه جبران خسارت های وارده ناشی از آن در متن قرار داد های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ارسال می گردد. کلیه بنگاه های.....
نوشته جبران خسارت ناشی از قطع برق به واحدهای تولیدی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...