با سلام و احترام به منظور بروزرسانی فهرست کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد آن اداره کل / دفتر ، جهت اعمال تغییرات در فهرست یاد شده، مربوط به سال ۱۴۰۰، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد به آدرس www.isiri.gov.ir / قسمت صادرات و واردات (فهرست کالاهای صادراتی مشمول مقررات.....
نوشته بروزرسانی فهرست کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری سال ۱۴۰۱ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...