بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها،موسسات،شرکت های دولتی،نهاد های انقلاب اسلامی،استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی در اجرای مولد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی،مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیر دولتی نظیر اتاق های بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران،تعاون ایران و.....
نوشته بخشنامه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور درخصوص لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیردولتی اطلاع رسانی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...