ملاقات با وزیر مسکن و شهر های جدید ماداگاسکار به دعوت آقای ژرار آندریامانوسوا، وزیر مسکن و شهرهای جدید ماداگاسکار در وزارتخانه مذکور ملاقات و گفتگو کرده اند، شمه ای از تاریخچه روابط دو کشور را به اطلاع ایشان و همکارانش که در جلسه حضور داشتند، رسانده شد سپس به موضوع مسکن در ماداگاسکار و.....
نوشته دیدار کاردار محترم کشورمان با وزیر مسکن ماداگاسکار اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...