فهرست و تقویم نمایشگاهی کسور آفریقای جنوبی در سال 2022، واصله از وزارت امور خارجه کشورمان از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد.
نوشته فهرست و تقویم نمایشگاهی کشور آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۲ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...