کلیه مصوبات هیات محترم وزیران از طریق لینک زیر قابل مشاهده میباشد . اینجا کلیک کنید
نوشته مصوبات هیات وزیران اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...