استفاده از میکروسوییچ با قطع و* وصل مکانیکی (Over Load) به عنوان وسیله تشخیص اضافه بار جهت آسانسورهای برقی و الکتریکی (کششی) براساس تاریخ ثبت نام در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی آسانسور از مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بطور کل ممنوع خواهد بود
نوشته میکروسوییچ با قطع و* وصل مکانیکی در آسانسورهای برقی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...