چنانچه مستحضر هستند با شکایت یکی از شرکت های نمایندگی خطوط کشتیرانی و بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ...
نوشته نحوه پیگیری اختلاف در زمینه تخلف از تعرفه های دیرکرد کانتینر اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...