گزارش تهیه شده در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با عنوان بندر جبل علی، کانون تبادلات بازرگانی منطقه ، واصله از وزارت امور خارجه کشورمان، جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.
نوشته گزارش بندر جبل علی ، کانون تبادلات بازرگانی منطقه اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...