با توجه به برقراری دو خط پروازی از تهران به سلیمانیه، سفر اتباع ایرانی به سلیمانیه از طریق هوایی بدون نیاز به اخذ ویزا امکانپذیر است.
نوشته امکان سفر به سلیمانیه عراق بدون اخذ ویزا اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...