*با عنایت به مشکلات ایجاد شده در خصوص کدگزاری کالاهای ایرانی که به کشورهای اوراسيا على الخصوص فدراسیون روسیه صادر می شوند و عدم پذیرش کدهای اعلام شده مذکور، طبق ماده ۲۰ قانون امور گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسی
نوشته عطف کد گذاری ده رقمی با کد در تجارت با اوراسیا اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...