با عنایت به هشدار امنیتی وزارت خارجه کشورمان به اتباع ایرانی در افغانستان و با نظر داشت شرایط ناامن حاکم بر آن کشور، ضروری است تمامی اتباع و فعالان اقتصادی ایرانی در افغانستان نسبت به ترک فوری این کشور اقدام نمایند.
نوشته هشدار امنیتی برای خروج اتباع ایرانی از افغانستان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...