شصت و دومین شبین المللی بازرگانی دمشق در فاصله زمانی ۳ الی ۱۲ شهریور سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی دمشق برپا خواهد شد
نوشته نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...