نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران ( از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰) در بغداد توسط شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی برگزار گردد.
نوشته نمایشگاه اختصاصی ایران تیرماه ۱۴۰۰ در عراق اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...