فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در نظر دارد با همکاری تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران و در پلتفرم نمایشگاه مجازی ایران به نشانی : www.iranvirtualexpo.com، نسبت به برگزاری رویدادهای تجاری مشترک به صورت رایگان برای اعضای محترم آن تشکل و در قالب خدمات زیر اقدام نماید.
نوشته خدمات ویژه نمایشگاه مجازی ایران اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...