اتاق بازرگانی مولداوی قصد دارد نشستی مجازی تحت عنوان «نشست تجاری مولداوی ۲۰۲۱» برگزار نماید.
نوشته برگزاری نشست تجاری مولداوی در ۲۰۲۱ به صورت مجازی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...