تشکیل پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق/سوریه
نوشته تشکیل پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق/سوریه اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...