به گزارش روابط عمومی، روز چهارشنبه مورخه 8/11/99 اعضای سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران پنجمین بازدید خود را به منظور جانمایی و برداشت پلان چیدمان تجهیزات آسانسور از کارگاه های آموزشی و تخصصی رشته تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی دانشکده فنی انقلاب اسلامی بعمل آوردند.
نوشته بازدید از کارگاه تخصصی آسانسور در دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...