نخستین نمایشگاه مجازی ایران در بخش*های تجارت و بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی، دانش*بنیان، خدمات و نشر دیجیتال از ۵ لغایت ۲۰ اسفندماه با حمایت اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، صندوق نوآوری و شکوفائی، سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل*های اقتصادی برگزار می*شود.
نوشته نخستین نمایشگاه مجازی ایران در بخش*های تجارت و بازرگانی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...