سی و یکمین جلسه هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با حضور اعضا و بازرسین نهم دی 1399 جهت بررسی و اجرای دستورات جلسه و مسائل پیش رو در محل سندیکا با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
نوشته سی و یکمین جلسه هیات مدیره اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...