نشست کارگروه تجهیز کارگاه های آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی نهم دی 1399 با حضور تعدادی از تولیدکنندگان، بازرگانان، و نمایندگان آنها با هدف بررسی روشهای بهینه دریافت، سازماندهی تجهیزات اهدائی جهت تجهیز کارگاه ها، پیش گیری از اتلاف تجمیع تجهیزات مشابه، ملزومات با الویت ارسال، نحوه همکاری اعضا با کارگروه تجهیز و موارد مرتبط، در محل سندیکا برگزار شد.
نوشته تجهیز کارگاه های آموزشی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...