دعوت به مشارکت در طرح تجهیز گارگاه های آموزشی تخصصی صنعت آسانسور و پله برقی دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
نوشته دعوت به مشارکت در طرح تجهیز گارگاه های آموزشی تخصصی صنعت آسانسور و پله برقی دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...