🔹نشست هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در خصوص تجهیز گارگاه آموزش آسانسور و پله برقی دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
نوشته تجهیز گارگاه آموزش اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...