در راستای استفاده از ظرفیت سیاستهای برنامه فعال بازار کار (مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی) و به منظور تحرک بخشی بیشتر و ایجاد رونق در بازار کار و کاهش اثرات منفی بیماری کرونا بر بنگاه های اقتصادی، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه ای" جهت اجرا ابلاغ می گردد.
نوشته نامه وزارت تعاون و کار در خصوص مشوق های بیمه کارفرمایی 🔻🔻🔻 اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...