با توجه به شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت کارکنان به دستور رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی ایران روز های پنج شنبه تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
نوشته تعطیلی روز های پنجشنبه اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...