در جلسه مورخ ۹۵/۰۲/۲۸ کارگروه ساماندهی نصابان و سرویسکاران موارد ذیل مقرر گردید: ۱- برگزاری همایش نصابان و ارائه پیشنهاد به منظور تاسیس کارگروه نصابان تحت پوشش سندیکا ۲- تشکیل کارگروه آموزش بمسولیت آقای مهندس مردمی در کارگروه ساماندهی نصابان سندیکا ۳- بیمه مسولیت مدنی هر فرد (هر نصاب) توسط کمیته رفاهی و بیمه ای […]
The post اطلاعیه جلسه مورخ ۹۵/۰۲/۲۸ کارگروه ساماندهی نصابان و سرویسکاران appeared first on سندیکای آسانسور و پله برقی ایران.


More...