براساس اطلاع دریافتی از دفتر معاون اول محترم رئیس جمهوری، به استحضار می رساند، با توجه به سوء استفاده از عناوین دولتی از جمله عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور و در برقراری تماس های تلفنی با برخی از مدیران عامل شرکت های تجاری و کارخانه داران و تولید کنندگان مبنی بر تقاضای معاون ایشان برای پرداخت کمک مالی و خیریه یا مواردی مشابه، دفتر موصوف اعلام داشته است، معاون اول محترم رئیس جمهور و دفتر ایشان هیچ گاه و به هیچ شکلی درخواست های تلفنی، شفاهی و غیره در این خصوص مطرح نمی نمایند.
نوشته درخواست کمک با عنوان معاون اول اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...