روند نزولی اعتماد تجار عراقی نسبت به کالاهای ایرانی طبق اطلاع واصله از سفارت جمهوری اسلامی در بغداد بیش از پنجاه شکایت از تجار و واحدهای تولیدی با خدماتی عراق در نیمه اول سال جاری به دفتر رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در سفارت کشورمان در عراق واصل شده است که طبق اعلام رایزن بازرگانی کشورمان با.....
نوشته روند نزولی اعتماد تجار عراقی نسبت به کالاهای ایرانی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...