یکی از قطعاتی که استفاده فراوانی در انواع جک های هیدرولیکی دارد، شیرهای برقی هیدرولیک هستند. این شیرها با استفاده از نیروی الکتریسیته کار کرده و می* توانند مقدار جریان روغن هیدرولیک را درون جعبه* ها کنترل کنند. وظیفه قطع و وصل کردن روغن هیدرولیک نیز بر عهده این محصولات می* باشد.

شیرهای بلین آلمان از لحاظ عملکرد از قوانین مخصوص به سایر شیرهای هیدرولیکی پیروی می* کنند. شیر برقی هیدرولیکی به این صورت کار می* کند که شیر با استفاده از یک بوبین فعال می شود. این بوبین* ها می* تواند در یک قسمت یا هر دو سمت شیر هیدرولیک قرار گیرد. این محصولات در صنایع مختلف کاربرد دارند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
● استفاده در انواع تجهیزات صنعتی، خطوط ساخت ماشین آلات یا سیستم* های هیدرولیکی
● قابلیت بکارگیری در صنایع خودروسازی
● استفاده در محیط* های صنعتی و برای جابجایی بارهای سنگین
● صنایع فولاد سازی و آلیاژ سازی
انواع مختلف این محصولات عبارتند از:
● شیر هیدرولیکی وسط بسته
● شیر هیدرولیکی فشار شکن برای کنترل فشار روغن مورد استفاده در سیستم
● شیرهای هیدرولیکی برقی برای کنترل فشار ورودی و خروجی
● شیرهای هیدرولیکی توزیع کننده پیلوت دار
در ضمن بهتر است بدانید که شیر*های برقی هیدرولیک از نظر تقسیم بندی راه های خروجی نیز به دسته بندی* های مختلفی تقسیم می* شوند. این محصولات در انواع چهارراه، سه راه و دو راه در بازار موجود می* باشد.


مطالعه متن کامل مقاله در
شیر بلین آلمان