آسانسور های هیدرولیک امروز در ساختمان* ها کاربرد بالایی دارند و همین باعث شده که افراد زیادی به دنبال کسب اطلاعات در مورد این آسانسورها باشند. اولین موردی که در خصوص آسانسورهای هیدرولیک باید بدانید این است که روند کار آنها بر اساس فشار روغن است و نیروی مورد نیاز برای انجام فعالیت*ها توسط جک و پاوریونیت تامین می* شود.
انواع آسانسور هیدرولیک

سیستم* های مورد استفاده برای آسانسور*های هیدرولیک معمولاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم هستند.


آسانسورهای هیدرولیک سیستم مستقیم

در این آسانسورها جک بدون واسطه به قسمت پایینی کابین متصل شده و عمل جابجایی کابین را انجام می* دهد. جک* های استفاده شده برای این نوع سیستم نصب آسانسور دارای شیر اطمینان مخصوص هستند و معمولا آسانسورهایی که در این دسته قرار می* گیرند را به دو نوع سیستم*های مرکزی و سیستم* های کناری تقسیم می*کنند.

آسانسورهای هیدرولیک سیستم غیر مستقیم

روند کار این آسانسورها به گونه* ای است که برای جابجایی کابین از سیم بکسل*هایی که به قسمت یوک یا کاراسلینگ کابین وصل شده اند، استفاده می*شود. جک مورد نظر ما در این آسانسورها دارای یک فلکه هرزگرد است که بخشی از سیم بکسل را به آن می* بندند. طرف دیگر سیم بکسل به چاهک آسانسور و بخش دیگر آن به قسمت زیر این کابین آسانسور متصل می* شود. آسانسور*هایی که از این سیستم استفاده می* کنند، دارای سرعتی دو برابر نمونه* های سیستم مستقیم هستند، اما ظرفیت آنها برای حمل بار گاهاً پایین*تر است.


مراحل نصب آسانسور هیدرولیک را مطالعه کنید.