آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم جهت انجام خدمات بازدید فنی و سرویس و نگهداری و تعمیر آسانسور هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
نوشته آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...