آگهی مناقصه عمومی جهت انجام خدمات بازدید فنی و سرویس و نگهداری و تعمیر آسانسور هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
نوشته آگهی مناقصه عمومی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...