به اطلاع کلیه اعضاء اتاق ایران می رساند تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و تایلند در دستور کار این معاونت در سال ۹۹
نوشته تشکیل کمیته تایلند به کلیه تشکلها اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...