ثبت سفارش ۴ کالای لوازم خانگی منوط به اخذ شناسه شد.
نوشته منوط شدن ثبت سفارش برخی اقلام اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...