آشنایی با درایوها ۱ ، ۲ (کنترل سرعت) در صنعت آسانسور ، مبانی ، ساختار ، اجزا ، مزایا و تفاوتها پروژه مشترک کارگروه آموزش تخصصی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و جناب آقای مهندس امید هاشمی( واحد آموزش شرکت آرمان فراز ) ✍🏼کلیپ های آموزشی دیگری در بخش های مختلف صنعت اعم از.....
نوشته کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۱ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...