همانطور که مطلع هستید حادثه سیل در استان سیستان و بلوچستان، بیشتر هستی مردم ستمديده استان ...
نوشته کمک و همیاری جهت بازسازی مدارس سیستان و بلوچستان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...