یست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان از تاریخ 6 لغایت 9 اسفند ماه 1398 با حضور 1600 شرکت
نوشته فراخوان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان ۶ لغایت ۹ اسفند ۹۸ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...