کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران در راستای تحقق اهداف و ماموریتهای خود، به منظور ارتقا سطح دانش و آگاهی...
نوشته فراخوان سمینار آموزشی چالش ها و فرصت ها جهت حضور در بازار اوراسیا اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...