جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سندیکا در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ با حضور شرکتهای عضو و با رسیدن به حد نصاب در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای سید قاسمی به عنوان رئیس سنی مجمع انتخاب شده و در ادامه با.....
نوشته گزارش مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...