احتراما تصویر نامه شماره ۳۷۰۹۸ / ۵۲۷۷۳ مورخ 1398/08/25معاون محترم وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع "عدم افزایش قیمت کالا" جهت استحضار و ابلاغ ...
نوشته نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با موضوع عدم افزایش قیمت کالا اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...