۱- بررسی درخواست کاندیدهای بازرسی طبق اساسنامه سندیکا. ۲- گزارش دبیر محترم کمیته ارزشیابی (آقای مهندس ادریسی) پیگیری جهت حل مشکل مدیران فنی (پیشکسوتان) از وزارت صنعت و معدن برای تمدید پروانه. ۳- بررسی و تمدید پروانه برخی از اعضاء مورد تصویب قرار گرفت.
The post سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵/۰۲/۱۹ appeared first on سندیکای آسانسور و پله برقی ایران.


More...