هفتمین همایش تولید کنندگان ماشین آلات قزاقستان" را در تاریخ ۲۱ و ۲۲ شهریور سال جاری در مرکز کنگره (Expo) شهر نورسلطان قزاقستان برگزار خواهد شد.
نوشته فراخوان هفتمین همایش تولیدکنندگان ماشین آلات – قزاقستان تاریخ ۲۱ و ۲۲ شهریور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...