برگزاری اولین همایش اقتصادی خزر در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مرداد سال جاری در شهر آوازه ترکمنستان با حضور سران دولتها و فعالین تجاری ۵ کشور ترکمنستان، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ایران
نوشته اولین همایش اقتصادی خزر ۲۰ و ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ در شهر آوازه ترکمنستان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...