برگزاری اولین همایش و نمایشگاه فناوری های نوین کشورهای ساحلی خزر در شهر آوازه به منظور هرچه بیشتر ورود تکنولوژی و صنعت نوین در زمینه های گوناگون
نوشته اولین همایش و نمایشگاه فناوری های نوین کشورهای ساحلی خزر در شهر آوازه ترکمنستان ۲۱ و ۲۲ مرداد ۹۸ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...