به نام خدا طی جلسه ای که در مورخ ۹۵/۰۲/۲۲ که با حضور آقای مهندس محمدرضا زهره وندی ریاست محترم سندیکا،* آقای مهندس ایرج نیازی نائب رئیس سندیکا ، سرکار خانم باهر نائب رئیس کمیته امور شعب سندیکا و آقای نادر الهی بازرس سندیکا و جناب آقای مسعود عرفانی نماینده محترم اتاق بازرگانی استان گلستان […]
The post تاسیس شعبه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی در استان گلستان appeared first on سندیکای آسانسور و پله برقی ایران.


More...