معاونت محترم بین الملل اتاق ایران طی اطلاعیه ذیل موضوع در دستور کار قرار گرفتن تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران - سوریه در سال ۱۳۹۸ را اعلام نموده است.
نوشته تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...