اعزام هیات تجاری اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران به کشور بلاروس ۱ الی ۴ مرداد ماه
نوشته اعزام هیات تجاری اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران به کشور بلاروس ۱ الی ۴ مرداد ماه اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...