باسمه تعالی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸/ ۴۴ / ۴۱۷۰ مورخ ۹۸ / ۳ / ۱ شرکت سهامی محترم نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، موضوع برگزاری نمایشگاه اختصاصی – تخصصی در کشور قطر در قالب گروه های کالایی؛ وسائل و ادوات ورزشی، مواد غذایی، ساختمان و دکوراسیون داخلی.....
نوشته برگزاری نمایشگاه اختصاصی – تخصصی در کشور قطر اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...