بسمه تعالی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه عصر اقتصاد مورخ ۹۵/۰۱/۳۱*جلسه مجمع عمومی عادی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته که در مورخ ۹۵/۰۲/۲۶*ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه در محل هتل المپیک با حضور آقای رفعتی […]
The post مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته مورخ ۹۵/۰۲/۲۶ در هتل المپیک تهران appeared first on سندیکای آسانسور و پله برقی ایران.


More...